Partytält

Om du har bestämt dig för att hyra ett partytält istället för att köpa det, för att hålla kostnaderna nere för partytältet, eller för att slippa oroa dig över var partytältet ska förvaras efter att partyt är över och så vidare, är det viktigt att du inte hyr partytältet av vem som helst. Det finns tyvärr vissa uthyrare av partytält som är så pass dåliga att de helt kan förstöra hela upplevelsen av att hyra detta, och istället bli ett stressmoment. Ska du hyra något, är det därför av yttersta vikt att du försöker undvika dessa uthyrare, för att istället hyra av de bättre av dem. Det svåra är dock förstås att veta vilka ythyrare som egentligen är bra, och vilka som inte är det. Därav kommer här några tips på vad som enligt vår erfarenhet kan vara bra att tänka på:

 

Hyr endast av seriösa företag

Inte av privatpersoner eller av företag där det är oklart vem eller vilka det är som hyr ut tältet, för då har man ingen garanti på vad det är man får hem och till vilka villkor. Kolla därför alltid upp så att det finns tydliga kontaktuppgifter till uthyraren, och gärna även ett organisationsnummer, och så vidare.

Enligt guiden KöpaPartytält.se kan den som vill vara riktigt noggrann i detta steg kan även prova att kontakta uthyraren på de kontaktuppgifter som angivits, för att se hur snabbt man får en återkoppling, samt hur bra kundtjänsten verkar vara. Hitta helt enkelt på en fråga, och kontakta sedan företaget för att fråga om detta.

Partytält

Hyr endast om du är helt säker på vad det är du kommer att få hem

Dvs. om alla specifikationer gällande partytälten som du behöver för att kunna avgöra om partytältet ifråga passar ditt evenemang eller inte finns angivna. Sådana uppgifter är dels mått, så klart, men även uppgifter om vilket material tältet är tillverkat av (en väldigt viktig uppgift, då detta påverkar hur regntåligt tältet är, samt vilken finish det har, dvs. hur ”lyxigt” det upplevs), samt allt annat som just du känner att du behöver veta innan du hyr något. Hyr inte grisen i säclen, så att säga, utan var säker på vad det är du kommer att få hem!

 

Kolla upp vilka villkor som gäller för affären

Vad händer t.ex. om du måste avboka tältet av någon anledning, i tid eller i sista minuten? Hur snabbt måste du lämna tillbaka tältet efter att du använt det? Hur kommer tältet att levereras till dig? Och så vidare.

Alla sådana faktorer kan nämligen stort påverka hur bra en uthyrare kan anses vara, men även vilken uthyrare som passar just dina behov bäst. Ju tydligare du kan ha klart varje del av villkoren för dig själv, desto bättre är det därför.